SIKÇA SORULAN SORULAR

Doğramalarda periyodik bakımın önemi nedir?

Doğramaların sağlıklı kullanımı açısından PVC pencere ve kapılarınızın bakımı oldukça önemlidir. Özellikle kış aylarına girerken yalıtım açısından düzenli bakım yaptırmak gereklidir. Her yıl yapılan bakım, doğramanın kullanım ömrünü uzatmaktadır.

Doğramada periyodik bakım konuları nelerdir?

İçeriden ve dışarıdan izolasyon yapılması,
Contaların kontrolü,
Sürme doğramada fitil, rulman, kanat ayarı kontrolleri,
Çift açılım, katlanır kapı, volkswagen sürme aksesuar ayarlarının ve bakımlarının yapılması,
Kanat ayarları,
Kilitli kapı ispanyolet ayarları,
İspanyoletlerin bakımı, yağlanması vb.
Menteşelerin kontrolü,

Pencerelerde karşılaşılan arızalar nelerdir?

1-Pencere kanat ayarının bozulması;
Genelde kanat ayarında kullanılan takozların yerinden oynaması sebebiyle kanat sarkabilmektedir. Takoz ayarlarının yapılarak silikonlanması gerekmektedir.

2-Kolun işlevini yitirmesi;
Uzun süreli kullanım, yanlış kullanım, darbe vb. etkenlere bağlanabilir. Bu durumlarda kolu değiştirmek gerekir.

3-Menteşelerin işlevini yitirmesi;
Belli sebeplere bağlı olarak zamanla işlevini yitirmiş olabilir. Bu tür durumlarda mevcut ürünle çözüm yolu denenmeli, buna imkan yoksa yeni menteşe ile değişim yapılmalıdır.

4-İspanyoletlerin çalışmaması;
Belirli aralıklarla bakımlarının yapılmaması, yanlış kullanım ve zamana bağlı olarak arızalanabilir. Bu durumlarda şayet mevcut ispanyoletle sorun çözülemiyorsa yeni ürün değişimi yapılmalıdır.

PVC kapılarda karşılaşılan arızalar nelerdir?

Kapıda da penceredeki gibi,
-Kanat ayarının bozulması,
-Kolun işlevini yitirmesi,
-Menteşelerin işlevini yitirmesi,
-İspanyoletlerin çalışmaması arızalarıyla karşılaşmaktayız.

Bazı durumlarda barelin yuvaya oturmamasından ve barel arızasından dolayı ispanyolet kilitleme yapamaz. Bu durumlarda bareli değiştirmek gerekir.

Kapı ispanyoletleri kol yukarıya çevrilerek kilitlenmektedir. Kol kaldırılmadan kilitlenmeye çalışılırsa ispanyolet arızaları meydana gelir.

Çift açılım aksesuar arızaları nelerdir?

Kanat ayarının bozulması,
Kolun işlevini yitirmesi,
Menteşelerin işlevini yitirmesi,
İspanyoletlerin çalışmaması,
Köşe parçaların arızalanması,
Makas arızası, şeklinde olabilmektedir. Bu tür arızalarda arızalı parçanın değiştirilmesi gerekir. Kanat ayarı bozulmuş ise ayar yapılmalıdır.

Volkswagen sürme aksesuar arızaları nelerdir?

Kanat ayarının bozulması,
Kolun işlevini yitirmesi,
Araba takımı arızalanması ve ayar bozulması,
Köşe parçalarının arızalanması,
Makas arızası,
Ray ve rulman arızası, şeklinde olabilmektedir. Yine bu tür arızalarda arızalı parça değiştirilebilir, kanat ayarı yapılabilir.

Sürme doğrama arızaları nelerdir?

Sürme doğramalarda genellikle;
İspanyolet mekanizma,
Rulman,
Ray,
Kanat ayarı,
arızaları olabilir. Doğramanın sağlıklı çalışabilmesi için terazisinde ve gönyesinde montajının yapılmış olması gerekir.

Doğramada kanatlar neden sarkar?

Bir doğramada belirli bir süreden sonra kanatlar sarkıyor ise genelde bu durum takozların ayarının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Muhtemelen takozlar yerinden oynamış olabilir. Kanatların düzgün takozlanması doğramanın sağlıklı olarak çalışması açısından oldukça önemlidir.

PVC doğramaların temizliği nasıl yapılmalıdır?

Nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek kirlenmeler nedeni ile yüzeyde biriken kum ve benzeri katı partiküllerin profil yüzeyine zarar vermesini engellemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır. Profil yüzeyindeki boya, harç gibi malzemeler kurumadan hemen temizlenmelidir. Temizleme işlemi, profil yüzeyini kazımadan yapılmalıdır. Özellikle aksesuar ve cam yüzeyine sıçrayan kireç veya çimento gibi inşaat malzemeleri, yüzeyde reaksiyona girebileceği için geciktirilmeden temizlenmesi gerekir. Profiller temiz bir bez ile sulandırılmış, katı partikül içermeyen sıvı deterjan kullanılarak temizlenmelidir.

Temizlik işleminin, yüzey aşındırıcı kimyasallar (aseton, metilen klorit, tiner vb.) ile yapılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.

Lamine kaplamalı (renkli / ahşap desenli) pencerelerin temizliği nemlendirilmiş bez ile yapılmalıdır.

Aksesuarlarla ilgili nelere dikkat edilmelidir?

Aksesuarlar, pencerenin üzerinde yer alan ve kanadın açılıp kapanmasını sağlayan donanımlardır. Aksesuarların, daha kolay ve düzgün çalışmasını sağlamak amacı ile yılda en az bir kez hareketli parçaların yağlanması tavsiye edilir. Özellikle banyo, tuvalet vb. ıslak mekanlarda yer alan kapıların temizliği esnasında basınçlı su kullanılmamalıdır. Kapı kolu ve kilit mekanizmaları sudan etkilenebilir. PVC pencere ve kapı üzerinde yer alan aksesuarların, daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için aksesuar ayarları önemlidir. Aksesuar ayarlarının doğruluğu konusunda yetkili bayinizden destek alabilirsiniz.

Contaların temizliği nasıl yapılmalıdır?

Profillerin üzerinde, pencerenin sızdırmazlığını sağlayan geri dönüşümlü TPE (Termo Plastik Elastomer) conta yer almaktadır. Pencerenin açılıp kapanması esnasında contanın üstteki yumuşak kısmı görülmektedir. Contanın bu bölümü standartların istediği şartları sağlamak, iyi bir hava ve su izolasyonu elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır. TPE conta, uzun kullanımlar sonrasında bile pencere üzerinde iz bırakmaz. TPE contanın temizliği sabunlu su ile yapılmalıdır.

Cam temizliğinde nelere dikkat edilmelidir?

Cam, temiz bir bez ile silinmelidir. Cam yüzeyindeki lekelerin çıkarılmasında, bıçak vb. aletler kullanılmamalıdır. Özel cam (kaplamalı vb.) uygulaması yapılmış ise, o cam için geçerli olan temizleme talimatı geçerlidir. Pencere üzerinde yer alan camın kırılması durumunda, yetkili bayiniz ile temasa geçiniz. Eğer pencereniz üzerinde, tek cam uygulaması yapılmış ise, ihtiyaç halinde pencerenizden daha iyi bir ısı yalıtımı sağlamak için, sadece cam çıtası değişikliği ile çift cam uygulaması yapılabileceğini unutmayınız. Bu uygulama, sistemin uygunluğu yetkili bayi tarafından kontrol edildikten sonra mümkündür.

Camın ısı yalıtımındaki etkisi nasıldır?

Pencerenin yalıtımındaki önemli etkenlerden biri de seçilen camın özelliği ve kalınlığıdır. Çift cam uygulaması tercih edildiğinde, tek cama göre ısı yalıtımındaki kazanım %50’nin üzerindedir. Çift cam uygulamaları içinde, cama ait ara boşluğun artırılması ve ara boşluğa hava yerine argon gazının doldurulması ısı yalıtımını arttırmaktadır.

PVC doğramanın yalıtımdaki etkisi nasıldır?

Tüm dünyada enerji ihtiyacı, nüfus artışı ve tüketime paralel olarak artmaktadır. Çok miktardaki enerji tüketimi nedeni ile doğal enerji kaynakları azalmakta dolayısı ile enerji maliyeti de yükselmektedir. Ülkemizde kullanılan enerjinin yüzde 32’si binalarda tüketilmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmının ısıtma ve soğutma amaçlı olması, binalarda ısı yalıtımı ile sağlanacak enerji tasarrufunun önemini vurgulamaktadır. Yapılardaki ısı kaybının, yüzde 28’i yeterli yalıtım özelliklerine sahip olmayan pencerelerden gerçekleşmektedir. Dolayısı ile pencereler, binayı sadece estetik olarak tamamlamak ile kalmaz, ısı ve ses yalıtımında da çok önemli rol oynamaktadır. Bir pencerenin termal yalıtımı pencereye ait U değeri (ısı iletim katsayısı) olarak ifade edilmektedir. U değeri yapı malzemesinin, ısıyı nasıl taşıdığını göstermektedir. Isı iletim katsayısının (U değeri) azalması, malzemenin ısıyı daha zor naklettiğini, dolayısı ile daha yalıtkan bir malzeme olduğunu ifade etmektedir.

Terleme (Yoğuşma) nedir?

Havanın içinde, bir miktar su buharı her zaman bulunmaktadır. Sıcaklığa göre, havanın taşıyabileceği su buharı miktarı değişmektedir. Eğer havanın içindeki su miktarı artar ve sıcaklık belirli noktalara düşerse, “terleme” oluşmaktadır.

1. Hava sıcaklığı azaldıkça, taşıyabileceği su miktarı azalmaktadır.

Havanın içinde tutabileceği su buharı miktarı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 1 metreküp hava; 30 derecede 28 gram, 20 derecede 15 gram, sıcaklık 0 dereceye indiğinde ise 4 gram su taşıyabilmektedir. Nemli hava soğuduğunda artık suyu taşıyamayacağı için, üzerindeki fazla nemi "yoğuşma" (terleme) ile atmaktadır.

2. Havanın içindeki nem oranı arttığında, belirli bir sıcaklıktan sonra, terleme oluşur.

Ev içerisinde yapılan günlük aktiviteler ile ortamdaki su buharı oranı sürekli artmaktadır. Bir saatte üretilen nem miktarları, örneklerle aşağıda verilmektedir;

İstirahat halindeki insan (nefes yolu ile) 30 gram/saat
Çamaşır yıkama 300 gram/saat
Islak çamaşır asarak kurutmak 500 gram/saat
Evde su ile temizlik yapmak 1000 gram/saat
Yemek pişirmek 1000 gram/saat
Duş almak 2600 gram/saat

Terleme nasıl giderilir?

PVC doğrama profilleri ve üzerine takılı olan TPE (Termoplastikelastomer) contalar, mekana ısı ve ses yalıtımı kazandırmaktadır. Çok iyi sızdırmazlığa sahip olan PVC doğramalar, oda içinde artan nemin dışarı çıkmasına engel olmaktadır. Bu nedenle ortamdaki nem kaynakları tespit edilerek azaltılmalı ayrıca oluşan nemin periyodik olarak ortamdan uzaklaştırılması yani ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

Terlemenin olumsuz etkileri nelerdir?

Cam yüzeyindeki yoğuşma, görüntüyü kısıtlamaktadır. Yapı sakinlerinin sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi ise alerjik tepkilere, baş ağrılarına, uykusuzluk ve baş dönmesine sebep olabilmektedir. Yoğuşmadan dolayı küfün yol açtığı lekeler ve oluşan koku da hoş değildir. Yoğuşma ve küf oluşumu, yapıya ciddi hasarlar verebilir. Metal eşyaların paslanması, elektrik ve elektronik eşyaların arızalanması, kuru gıdaların bozulması, olumsuzluklardan sadece bazılarıdır.

Terleme şikayeti olan mekanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Ortamdaki nem kaynakları tespit edilmeli. Çamaşır kurutma işlemi ev içinde değil, balkon veya açık mekanlarda yapılmalıdır. Evde en çok su buharı üreten yer mutfaktır. Yemek pişirme esnasında, mutlaka aspiratör çalıştırılmalıdır. Banyo, tuvalet gibi suyun daha çok kullanıldığı mekanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Mekanın hava almasını sağlayan duvar boyaları tercih edilmelidir. Örneğin tavanda uygulanan plastik boyalar odanın havalanmasını engellemektedir. Plastik esaslı yer döşemeleri ve kapalı mekandaki seramik havalandırmayı olumsuz etkilemektedir. Isınmak için gaz sobası gibi lokal ısınma sistemleri yerine kalorifer tarzı genel ısınma sistemleri tercih edilmelidir. Soba veya ısıtıcı üzerinde su ısıtılmamalıdır. Islak bez ile yapılan temizlik işlemi sonrasında ortamın kuruması sağlanana kadar, havalandırma yapılmalıdır. Evde akvaryum varsa veya çiçek yetiştiriliyor ise daha fazla havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma, bir odadaki havanın tazelenmesidir. Havalandırma, sadece nemli havanın evden dışarı çıkmasını sağlamak ile kalmaz, aynı zamanda kullanılmış havanın temiz hava ile değişimini de sağlamaktadır.

Havalandırma nasıl olmalıdır?

Havalandırma, enerji kaybının minimuma indirilmesi için mümkün olduğunca kısa ve etkili yapılmalıdır. Havalandırma metotları (çift açılım): 1. Vasistas olarak açılan pencere ile yapılan havalandırmada oda ancak bir saat sonra temiz hava ile dolar. 2. Karşılıklı açılan pencereler ile yapılan havalandırmada oda 5-10 dakika sonra temiz hava ile dolar. En etkin havalandırma yöntemidir. Kısa süre içinde gerçekleşmesi nedeni ile kışın yapıldığında duvarlar, mobilyalar, tavan ve taban soğumadan, fazla ısı kaybı olmadan tamamlanmalıdır.

NEDEN ASSIST

Müşterilerin sorunlarını hızlı ve pratik bir şekilde çözmek için tasarlanan Egepen Deceuninck Assist, en üst seviye bir hizmet standardı sunuyor...

SIKÇA SORULAN SORULAR

Profesyonel ekiplerden oluşan teknik bayi servisleri, tüketicilerin sorunlarını zahmetsiz bir şekilde çözüyor...

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ

Her türlü sorunuz, yardım ve yetkili servis talepleriniz için, 0850 399 0 399‘u tuşlamanız yeterli...